Ressurser

FABELPROSAENS VENNER:

Dette er et nettsted om science fiction, fantasy, fantastisk litteratur, magisk realisme, fabelprosa.

http://fabelprosa.fandom.no/


FANDOM

Fandom.no er en internettguide for det fanniske miljøet i Norge. Her vil du finne informasjon om relaterte arrangementer, foreninger og fanziner i hele landet, enten de driver med science fiction, simuleringsspill, kultfilm eller andre fanniske aktiviteter.

http://www.fandom.no/


ANIARA

Aniara er studentenes science fiction-forening ved Universitetet i Oslo. En av de eldste og største av foreningene for fabelprosa i landet. Startet av Bing & Bringsværd i sin tid.

http://www.fandom.no/db/aniara.html


KULTURRÅDET

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

http://kulturradet.no/


DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

http://kulturradet.no/den-kulturelle-skolesekken

Her kan du søke om å komme på turneer. For å komme på turne må du først henvende deg til et av fylkene. Adressene finner du her:

http://kulturradet.no/dks/for-utovere


NORSK FORFATTERSENTRUM

Dette er den organisasjonen som de fleste av oss har stor nytte av. Formålet med virksomheten er å skape kontakt mellom forfattere og publikum gjennom opplesninger, foredrag, undervisning og andre former for utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum har i underkant av 1200 medlemmer.  De arrangerer bokdager, skrivekurs, formidlingskurs, Forfatterforelesinga, Ordtak, Æ Å Trondheim litteraturfestival, Forfattersleppet, De litterære festspill og skoleturneer i og utenfor Den kulturelle skolesekken. De formidler forfattere til skoleverket, bibliotekvesenet, bokbransjen, private foreninger og næringslivet.

http://www.forfattersentrum.no/

Hvis du ønsker å søke om medlemsskap, bruk denne linken:

http://www.forfattersentrum.no/pub/forfattersentrum/main/?aid=169&cid=125


DEN NORSKE FORFATTERFORENING

Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker for voksne. Foreningen ble grunnlagt i 1893, og har pr. i dag ca 600 medlemmer. Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta de norske forfatteres interesser.

http://www.forfatterforeningen.no/

Hvis du ønsker å søke om medlemsskap, bruk denne linken:

http://www.forfatterforeningen.no/om-dnf


NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ble grunnlagt i 1947 og har i dag 282 medlemmer. NBU er en selvstendig forening. Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

http://www.nbuforfattere.no/

Hvis du ønsker å søke om medlemsskap, bruk denne linken:

http://www.nbuforfattere.no/om-nbu/medlemskap/


DRAMATIKERFORBUNDET

Er en forening for forfattere som arbeider med dramatikk. Forbundets formål er å ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser, samt fremme norsk samtidsdramatikk.

http://dramatiker.no/

Hvis du ønsker å søke om medlemsskap, bruk denne linken:

http://dramatiker.no/jubileum-2013/medlemskap/


APPELSINIA LITTERATURFESTIVAL I SKIEN

http://www.skien.kommune.no/Kommunens-organisering/Radmann/Utvikling-og-kultur/Kultur/Appelsinia-litteraturfestival/


ODDA LITTERATURSYMPOSIUM

http://www.litteratursymposiet.no/heim


FREDRIKSTAD LITTERATURFESTIVAL

http://ordigrenseland.no/web/


KAPITTEL I STAVANGER

http://www.kapittel.no/om-festivalen/


FALTURILTU PÅ STORD

http://www.falturiltu.no/2013/12/23/me-sjaast-i-veke-45-2014/


ANDRE NORSKE LITTERATURFESTIVALER

http://www.litteraturfestival.no/festivalen/norske-litteraturfestivaler/


BLOGGER

Litterære blogger kommer og går. Oppstår og nedlegges. Det er vanskelig å holde styr på dem. Derfor har vi ikke laget en liste over dem her. Men dette er linken til et nettsted som prøver å ha en relativt ajour og komplett oversikt. Men husk at det er bare noen av dem som skriver om fabelprosa. Dere må selv finne fram i denne jungelen.

http://www.bokblogger.no/bloggoversikt/


UTENLANDSKE RESSURSER

Her er en link til en liste med engelskspråklige magasiner om fabelprosa:

https://www.worldswithoutend.com/resources_magazines.asp

Her er en link til nyheter innen engelskspråklig fabelprosa:

http://www.sfsignal.com/

Her er en link til en portal som lister opp engelskspråklige forfatterblogger, priser, fandom og konferanser.

http://www.sfcenter.ku.edu/other.htm

Her er en link til tips og råd om å skrive fantasy:

http://www.elfwood.com/farp/writing-tutorials.html