Oppdrag

Dette er en oversikt over oppdrag som de enkelte fabelprosaforfatterne kan påta seg.


 Amundsen, Torbjørn Øverland

 • Skrivekurs, dags- og helgekurs
 • Foredrag om kreative prosesser
 • Foredrag om å skrive
 • Tekst/Manuskonsulent (romaner, noveller, filmmanus, kronikker)
 • Tekstoppdrag vurderes enkeltvis
 • Deltar gjerne i relevante debatter

Klikk her for å gå til presentasjonen hans


 Aurstad, Tore

 • Tore turnerer mye for Den kulturelle skolesekken 5. og 6. trinn og snakker om det å skrive grøssere og spenningsbøker, eget forfatterskap og skrivetips. Holder selvsagt gjerne det samme opplegget i andre sammenhenger enn DKS også, for eksempel biblioteker og skoler
 • Kan delta i paneldebatter om fantastisk litteratur, krim og litteratur generelt
 • Kan stille i bokbad

Klikk her for å gå til presentasjonen hans


Botn, Robert

 • Foredrag 1: Tobi Takina-serien, hverdagen som forfatter, og lese- og skriveglede med hovedvekt på fabelprosa. For 5.-7. trinn.
 • Foredrag 2: Slik (mis)LYKKES du som forfatter (Tips og råd til hvordan man unngår alle grøftene langs veien mot å få en bok antatt.)
 • Foredrag 3: Fantasy og sci-fi – så mye mer enn man tror (Her drar forfatteren blant annet frem forfattere som bevisst bryter med sjangerkonvensjonene, for å skape noe helt nytt.)
 • «Fantasi og skriveglede»: skrive-workshop for 5.7. trinn, med utgangspunkt i Tobi Takina-serien og fabelprosa generelt.
 • Kan delta i paneldebatter om fantastisk litteratur
 • Kan stille i bokbad

Klikk her for å gå til presentasjonen hans


  Ewo, Jon

 • Sammen med Arne Svingen og Ingunn Aamodt lager jeg en grøsserforestilling basert på bokserien "Marg & Bein". Den varer en skoletime og passer best for 5.-7.klasse
 • Kan påta meg konferansierjobber
 • Jeg kan bokbade andre fabelprosaforfattere
 • Kan delta i paneldebatter
 • For voksne: Har en grøsser-workshop som starter med en kort innføring i grøssersjangeren, og deretter gruppearbeid hvor deltakerne deles i grupper og for som oppgave å skrive fortsettelsen på en grøssernovelle. Workshopen inkluderer framføring

Fyrileiv, Martin

 • Holder foredrag om Bergtatt-serien for 5.-7. trinn. Dette inkluderer en reise fra norske folkeeventyr som litterær sjanger til den mer moderne arvtakeren fantastisk litteratur i Norge i dag
 • Klassebesøk med innhold avtalt sammen med klassens lærer, men hovedsaklig rettet mot barne- og ungdomslitteratur, egne utgivelser eller fantastisk litteratur som sjanger
 • Skrivekurs for 5.-10. trinn med utgangspunkt i egne utgivelser
 • Skrivekurs for ungdom / voksne
 • Kan delta i paneldebatter om fantastisk litteratur og litteratur generelt
 • Kan stille i bokbad

Grimnes, Lise Forfang

 • Målgruppe: skoler (både lærere og elever), bibliotek, barnehager.
 • Snakke om bøker og skriving med barn, ungdom og voksne – gjerne egen bok, men vel så gjerne andres bøker
 • Skrivekurs
 • Fortellerkurs (muntlig fortelling – med vekt på improvisasjon og/eller muntlig traderte fortellinger (sagn, vandresagn, myter, eventyr osv) og/eller selvopplevde fortellinger.
 • Større kulturformidlingsprosjekter, særlig knyttet til historiske tema, og med ryddige rammer for gjennomføring.
 • Ungdomsprosjekter knyttet til tekst og/eller scene
 • Ulike typer skriveoppdrag (gjerne små og begrensa, for eksempel en bokpresentasjon).

 Holsve, Mari Moen

 • Holder veltilpasset foredrag for ca 5.-7. trinn om Halvgudene-serien. Foredrag inkluderer nyttige skrivetips, innsikt i forfatterhverdagen og introduksjon til fantasysjangeren. Ca. 45 min
 • Kan stille i paneldebatt om fantasy / lede debatt
 • Kan bokbade forfattere innenfor sjangeren

Igland, Torborg

 • Skrivekurs for barn, ungdom eller voksne
 • Klassebesøk for 5.-10. trinn med utgangspunkt i Betaserien. Skrivetips. Å skape en historie. Dystopi og sci-fi som sjanger. Journalistikk også, selvsagt. Eller tilpasset behov, etter avtale med klassens lærer

Røssland, Tor Arve

 • Har opplegg for barn og ungdom rundt de fleste bøkene jeg har skrevet, som jeg turnerer mye med i Den kulturelle skolesekken. Disse oppleggene kan selvsagt også bestilles av bokhandlere, bibliotek og andre institusjoner
 • Kan holde foredrag om sci-fi, skrekkens historie, forholdet mellom film og litteratur og andre tema
 • Holder skrivekurs både for barn, ungdom og voksne. Kursene tilpasses aldersgruppene, antall deltakere og lengde på kurset. Kursene forutsetter at deltakerene er villig til å fremføre tekstene sine
 • Kan delta i paneldebatter, bokbad osv.
 • Detaljer om oppdragene finner du her

Karlsson, Ørjan Nordhus

 • Skrivekurs - både korte dagskurs og helgekurs
 • Foredrag om skriving og skriveprosessen
 • Foredrag om norsk krim og science fiction
 • Skrivehjelp / skrivecoach (max 1-2 prosjekt om gangen)