Kontakt

Pressemelding:

Forfattere stifter ny litterær forening

Stiftelse av en ny forening for forfattere av fantasy, science fiction, grøssere og rollespill: Fabelprosalauget. Foreningens hovedhensikt blir å fremme og synliggjøre norsk fantastisk litteratur.

Lørdag 15. mars samlet et utvalg av norske fantasy- og science fiction-forfattere seg på Norcon-festivalen i Oslo for å danne Fabelprosalauget. Lauget har blitt til etter ivrig diskusjon og engasjement blant fabelprosaforfattere på Facebook.

 

Tidspunkt for stiftelsen av foreningen er ikke tilfeldig.

«Vi opplever en fabelprosavår her i landet. Det har ikke blitt skrevet så mye fabelprosa siden Bing & Bringsværd på 1960- og 70-tallet,» sier Jon Ewo, styreleder i Fabelprosalauget.

 

Fabelprosalauget skal fungere som et møtested for fabelprosaforfattere. Foreningen vil dessuten bli ansiktet utad for fabelprosa i Norge og vil kjempe for å gi fabelprosaen den anerkjennelsen den fortjener. Den skal også være et gunstig sted å henvende seg for bokhandlere, festivaler og lignende som ønsker kontakt med forfattere av sjangeren.


For mer informasjon kontakt:

Mari Moen Holsve, leder:

971 55 368 / leder@fabelprosalauget.no

Torbjørn Øverland Amundsen, nestleder:  

nestleder@fabelprosalauget.no

Fabelprosalauget er en landsdekkende forening. Laugets medlemmer består kun av forfattere av fabelprosa og nye medlemmer blir tatt opp etter anbefaling fra eksisterende medlemmer eller søknad.

www.fabelprosalauget.no