Grimnes, Lise F.

foto: Anja Ivanowitz

Foto: Anja Ivanowitz

Lise Forfang Grimnes

Lise Grimnes jobber frilans som forfatter, forteller, kulturformidler og skribent.

Har siden 2003 turnert store deler av Norge med forestillinger i Den Kulturelle Skolesekken, fra barnehage til videregående skole. Eksempler på produksjoner er Rottas Reise (en fortellervandring langs Akers elva), Sigurd Fåvnesbane (for videregående skole), Gravhaugfortellinger (gamle sagn knyttet til gravhauger) og Med verden i lomma (fast tilbud i Den Kulturelle Skolesekken i Oslo).

Holder mye kurs, særlig for lærere og ungdom. Faste fortellerstunder for barnehager på Litteraturhuset i Oslo. Underviser på studiet «muntlig fortelling» på Høgskolen i Oslo.

Sitter i staben for Fortellerfestivalen i Oslo (Dramatikkens Hus).

Master fra Universitetet som omhandler muntlig fortelling og ungdom.


BIBLIOGRAFI

Kaoshjerte (2014) - Fantastisk litteratur, Aschehoug Forlag


Nettside: www.lisegrimnes.no


OVERSIKT OVER OPPDRAG LISE PÅTAR SEG, FINNER DU HER