Fossum, Ellen E.

Ellen E. FossumEllen E. Fossum (f. 1983)

Forfatter og kunstnersjel fra Horten i Vestfold. Hun har jobbet som tolk, lærer, museums-resepsjonist, tekstforfatter, oversetter og kunstner, men trives aller best fordypet i et av sine bokmanus.

Hun har laget fortellinger og eventyr så lenge hun kan huske, og har en dyp kjærlighet for fabelprosaen. Høsten 2016 ble den utemmede fantasien og enorme skrivetrangen til mer enn selvterapi og yndlingshobby, da hun debuterte som forfatter med fantasy-romanen «Drømmevokteren.»


Les mer om forfatteren og hennes prosjekter på www.emineobooks.com.