Forfatterhjelp

FORFATTERHJELP

Det er mye vi skrivende folk kan trenge hjelp til. Her skal vi gå inn på noen av de mest etterspurte. Gi gjerne styret råd og vink om feil, om emner som mangler, om utdypinger, osv.


FORFATTERØKONOMI

Det blir stadig vanskeligere å overleve som forfatter i Norge. Det er et lite bokmarked og markedet der ute spisses mot stadig færre titler og bestselgerne blir stadig viktigere.

Derfor er det viktig for en forfatter å ha flere økonomiske bein å stå på. De færreste av oss skriver en bok som når astronomiske tall, eller som blir solgt for en formue til en rekke utenlandske forlag. De fleste forfattere har et annet yrke ved siden av å skrive. De færreste kan klare seg med kun å overleve i bokbransjen.

Derfor gjelder det å skaffe seg flere inntekter enn salget av den ene boka i året man skriver.

  • ØKT PRODUKSJON. Du kan selvsagt skrive flere bøker i året. Men husk at hvis boka ikke har innkjøpsordning i ryggen, blir også forskudd og royaltyprosent deretter.
  • SØK STIPEND. Selv om du ikke er medlem av en forfatterforening, så åpner likevel alle for at du kan søke. Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. For å finne info om skjemaer og kriterier for å søke, gå inn på foreningenes hjemmesider:
  • FRILANSER. Bokbransjen er et sted med mange frilansere. Som frilanser risikerer du at timelønnen kanskje blir lav, men du kan gjøre jobben når du vil på døgnet – bare du leverer innen fristen. Det avhenger i grunnen på ditt kontaktnett og din kompetanse om du kan skaffe deg jobber som frilanser. Kan du for eksempel være en god språkvasker? Kan du gjøre konsulentjobber – dvs lese utenlandske manus og anbefale, eller fraråde utgivelse? Kan du være redaktør for en antologi? Er du dyktig til å oversette? Det er bare å ringe rundt og mase på redaktørene og spørre.
  • TURNÉVIRKSOMHET/ANDRE OPPDRAG. Dette er kanskje en av de mer lukrative tingene du kan gjøre. Men det er mange forfattere som ønsker seg turneer. Og det bør passe i skoleverket, dvs at opplegg som maks tar 45 minutter, alternativt 90 minutter, som er en dobbelttime. Når det gjelder turneer i norske fylker så bør du kontakte Den kulturelle skolesekken. Kontaktadresser og –personer for de forskjellige fylkene finner du her:
  • NORSK FORFATTERSENTRUM: Det lønner seg også å bli medlem av Norsk Forfattersentrum. På den måten vet du hva du har krav på i lønn for et oppdrag. I tillegg sørger Norsk Forfattersentrum for at du alltid får betalt for oppdragene dine, slik at du selv slipper å krangle med potensielle vanskelige arbeidsgivere. Kontakt Norsk Forfattersentrum enten sentralt i Oslo, eller et av deres distriktskontorer. Linken er her:

JURIDISK HJELP

Når vi snakker om juridisk hjelp mener vi ikke hjelp til dine private saker. Men om du har problemer med forlaget ditt, med en bokkontrakt, er i disputt med en oppdragsgiver, osv. er det steder du kan henvende deg. De tre forfatterforeningene som du finner linken til her, tilbyr slik råd og hjelp gratis. Selv om du ikke er medlem.


SELVPROMOTERING

Ikke nok med at vi skal skrive bøker. I tillegg må vi også være sceneartister og forretningsmenn. Selvpromotering kan kanskje sitte langt inne for en del av oss. Og har det egentlig noen effekt?

Det er vanskelig å si, selvsagt. Men her er altså noen ting man kan gjøre – og mye av dette har med sosiale media å gjøre. Du kan finne mange råd på nettet om dette. Mye av det med en veldig businessaktig vinkling. Om det kan være til nytte for deg, er det bare du selv som kan avgjøre.

Her er linken til en slik liste med gode råd og tips om bruken av sosiale media:

  • HJEMMESIDER. Dette er nok den mest effektive markedsføringen av deg selv. Her kan du breie deg ut til alle kanter og skrive så mye du vil om deg og bøkene dine. Legge ut leseutdrag, linker til anmeldelser, bilder, whatever. Du kan også avlese hvor mange treff du får ved å bruke et verktøy som kalles «google analytics». Linken til det ligger her: http://www.google.com/analytics/
  • INSTAGRAM. Det er kanskje ikke så mange av oss som bruker Instagram ennå. Men her er altså en link til hva du kan gjøre på den arenaen:
  • KONTAKT AVISER/MEDIA. Dette er det ikke alle forfattere som er like glad i å gjøre, men iblant hender det at forfatteren selv kan få napp hos presse når forlaget ikke når fram. Særlig kan det være lurt å henvende seg til lokalaviser o.l., de er ofte veldig samarbeidsvillige.

SKRIVEHJELP

Ikke vær redd for å be om råd! Mange av forfatterne i Fabelprosalauget har lang erfaring med å skrive fantastisk litteratur, og her går det an å hjelpe hverandre. Du kan for eksempel spørre andre forfattere om tips til hvilke forlag som er positive til fabelprosa, hvor og hvordan man best kan promotere fabelprosa, og ikke minst råd og veiledning innenfor sjangeren. Ikke alle forfattere har tid til å hjelpe bestandig, men det er lov å spørre!