FAQ

Q?

Hva står FAQ for?

A.

FAQ står for «Frequently Asked Questions» (Ofte Spurte spørsmål). I denne tråden samler vi opp svarene på de mest vanlige spørsmålene som blir stilt til foreningen. Send oss en mail hvis det er noe du lurer på som ikke står her.

Q?

Hva er Fabelprosalauget?

A.

Fabelprosalauget er en forening for forfattere av fantasy og science fiction. Foreningens hovedhensikt er å fremme og synliggjøre norsk fantasy og science fiction.

Q?

Hvordan vil lauget forsøke å fremme fabelprosa?

A.

I første omgang ønsker vi å:

  • Lage en hjemmeside, som både kan være en hjelp til medlemmene. Men som også kan brukes til å promotere medlemmene våre hos lesere, presse og oppdragsgivere.
  • Forsøke å gi informasjon om medlemmene våre til festivaler, kongresser og andre som bedriver formidling av forfattere.
  • Hjelpe medlemmene våre til å finne fram til potensielle oppdragsgivere.
  • Kontakte presse når vi ser en mulighet for å gi dem en sak de vil kunne skrive om.

Q?

Hvem kan bli medlem og hvordan?

A.

I vedtektene våre, §4, står det: «Nye medlemmer kan opptas av styret etter anbefaling fra et medlem i lauget.» Ta kontakt med styret på kontaktskjemaet under "kontakt" i menyen om du ønsker å bli medlem.

Q?

Hva koster det å bli medlem og hvordan?

A.

Det koster kr. 200,- pr. år. Eventuell endring av medlemskontingenten blir avgjort på årsmøtene.

Q?

Hvem sitter i styret?

A.

  1. Mari Moen Holsve (leder) – leder@fabelprosalauget.no
  2. Torbjørn Øverland Amundsen (nestleder) – nestleder@fabelprosalauget.no
  3. Martin Fyrileiv (kasserer) – regnskap@fabelprosalauget.no
  4. Kristine Tofte (varamedlem)

Q?

Kan man søke stipend hos fabelprosalauget?

A.

Nei, det har vi desverre ikke økonomi til. Men vi informerer om hvor man kan søke. Se under «Ressurser». Pluss at vi har en god del råd og tips om økonomi under «Forfatterhjelp».

Q?

Hvor ofte har Fabelprosalauget møter??

A.

Hadde vi hatt økonomi til det skulle vi gjerne møttes hver måned. Det som står fast er i vedtektene er at det skal holdes et årsmøte hvert år. Men ellers er dette en forening som drives mest på nett – Lauget har blant annet sin egen Facebook-side som kun er for medlemmene og hvor man kan spørre om råd, eller lufte sine frustrasjoner.